Cijene

Aplikacij myCarlab besplatna je za uporabu i raspoloživa već sada na mobilnim potporama iOS i Android.

Besplatno se preuzima s Apple App Store i Google Play.

Poveznice

Gumb mycarlab store apple app store fr
Gumb mycarlab store google play fr

Usluga myCarlab.fr

Jedinična cijena 5,00 € HT
opadajući od 1 500 rabljenih vozila godišnje
Mjesečna naplata
Individualni trening 45,00 € HT
20 min po telefonu
Povezivanje na vaš CRM 85,00 € HT
Povezivanje navodi rabljena vozila na zalihama na myCarlab Na zahtjev

Usluga od strane VO uključuje:

8 vanjskih izrezanih kutova
42 fotografija pojedinosti
Automatsko integriranje registarskih oznaka i logotipa
Automatsko integriranje vaše pozadine
Vanjska strana od 360 ° smještena na myCarlab.fr
Vanjska strana od 360 ° smještena na myCarlab.fr
Pohrana rabljenih vozila na poslužitelju myCarlab.fr
Povezivanje CRM i nadzor